Varför vi kör “Designstudio” för att underlätta kravställning i vårt sajtprojekt


“Designstudio” är en strukturerad, intensiv workshop för att samla in idéer från olika delar av organisationen och gemensamt bygga den bästa användarupplevelsen. Vi bygger nya sajten i olika steg och ser till att involvera olika personer från avdelningar för varje steg.

Vår senaste Designstudio hade temat “Produktpresentation” — med fokus på kategorisidor och produkter. Ett övergripande syfte var också att få kunden att hitta rätt så fort som möjligt. Vi satt i två timmar och fick fram ett stort urval av idéer. Så här gjorde vi:

Vi samlade alla som skulle vara med (7 personer) i ett rum och repeterade vilket tema denna Designstudio skulle handla om. Ingen skulle förbereda sig på något sätt utan poängen är att vi tar del av en kollaborativ designprocess. Alla fick en penna och ett papper. Första steget är att vi sätter en klocka på 5 minuter. Under den tiden ska alla rita något kring det tema vi arbetar med. Det kan vara en användarprocess, en skiss på hur en produktsida ser ut eller kanske ett flöde när kunden klickar runt. Penna och papper gör det möjligt att tänka och designa fritt.

När 5 minuter har gått går vi varvet runt och alla får presentera sin idé och tankar under max 2 minuter, inklusive feedback från de andra deltagarna. Vad som händer nu är att alla får en massa nya bra idéer och uppslag till sätt att vidareutveckla sin idé eller spinna vidare på någon annans. Alla ritar i ytterligare 5 minuter, med 2 minuter presentation igen. Sen gör man den här övningen så många gånger man hinner under två timmar, eventuellt med en kaffepaus i mitten. När Designstudion är över finns det gott om bra och dåliga idéer att ligga till grund för implementation.

Några regler för Designstudio:

  • Inga datorer eller telefoner får vara närvarande på mötet då de distraherar
  • Alla deltagare ha 2 minuter på sig att presentera sin design
  • Man får bara ge positiv feedback på andras idéer
  • Chefer får alltid presentera sist, eftersom de kan vara för tongivande (valfri regel)

Konceptet Designstudio kommer från LEAN-rörelsen och vi använder den tack vare Tobias (konsult UX/Frontend) som arbetat med den på flera av sina andra konsultuppdrag. Det är helt klart en metod jag kommer använda i framtiden också.

Syftet med Designstudion är inte att hitta alla krav, utan att inventera idéer. Det du gör efter Designstudio är upp till vilken produktmetodik du själv väljer. En kravspec kan vara ett naturligt steg. Vi har istället ett litet team på tre personer som samlar, strukturerar och prioriterar alla idéer till user stories och prototypdesign. Det verkar fungera bra för oss. Planen är att alla som tagit del av Designstudion ska kunna följa arbetet på en testserver. Vi är inte där än och har kört sprint demos med presentation av nya webben från en utvecklingsmiljö istället.

###

Denna post är nummer 15 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.