The 100 day marketing plan

Want some advice on how to market your startup or product? Well, here are my two cents based on a number good and bad launches. Basically you need a runway of 100 days to do all the preparations and create the buzz in good time. Usually you are on a tight or non existing budget …

The Launch Hero

Jag brukar svänga mig med begreppet ”Launch Hero” i startup- och marknadsförings-kretsar, utan att riktigt förklara vad det är. Här kommer en utläggning i full HD. En ”Launch Hero” är en förgrundsgestalt för din startup, en ikon för din kampanj eller representant för ditt varumärke. Kort sagt är det en symbol som adderar ytterligare ett …