Mashables Pete Cashmore bemästrar sociala mekanismer

Med alla tjänster som erbjuder olika typer av prenumerationsmöjligheter, lifecasting etc. är det svårare att nå igenom bruset och dessutom hålla igång alla. På samma sätt som det finns sätt att exportera informationsflöden finns det sätt att importera dem i andra. En del tjänster tillåter båda. Som professionell spridare av information exempelvis bloggare finns det …