Vi förstår inte ordet ”inte”

Ordet ”inte” är en spännande konstruktion. Psykologiska rön avslöjar att vår hjärna inte har möjlighet att uppfatta ordet, eller mer korrekt förstå det som följer denna negation. Uppfattningen är känd inom sportvärlden och hör hemma med den positiva bild en idrottare föreställer sig innan en prestation. Höjdhopparen tänker sig hur det ser ut när han eller hon glider över ribban utan att riva den. Simhopparen ser ett felfritt hopp och en mjuk landning. Hade någon av dessa haft med ett ”inte” i sitt sinne hade risken för misslyckande varit större. Detta är väldigt intressant. På samma sätt ser jag nästan dagligen skyltar med förbud och restriktioner där ordet ”inte” förekommer; ”Ställ inte din disk här.” och ”Parkera inte här, Privat område”. Till allas förvåning står det trots allt disk där den inte fick stå och bilar på det privata området. Varför då? Jag anser att problemet med båda fallen är att det helt enkelt inte erbjuds alternativ. Ett stopp utan förslag till hur man ska göra istället skapar frustration och underminerar det självständiga kreativa tänkandet. Alternativen måste dock erbjuda alternativ som inte är mer ansträngande i förhållande till att komma på en lösning själv. Skyltarna skulle istället kunna ha utformats som följer: ”Ställ disken på brickvagnen” och ”Privat område, Parkerar vid ICA runt hörnet.”. Detta skapar ett helt annat handlingsutrymme och förstärker skyltens användning.