E-handel och Block chain skapar en spännande framtid

Block chain har blivit ett trendigt ord i samband med framgångar och fall av kryptovalutan Bitcoin. Men tekniken erbjuder mycket mer. Dags att sia lite om framtiden igen och hur den påverkar oss e-handlare.

Block chain som system innebär att ett nätverk av noder samarbetar med att upprätthålla en distribueras databas. Alla håller en kopia av den liggare (ledger) som innehåller alla transaktioner som någonsin genomförts inom nätverket. Nätverket är bygger på peer-to-peer, d.v.s. vem som helst kan föreslå nya transaktioner som ska ske. Om många av noderna i nätverket erkänner transaktionen som giltig så släpper de igenom den. Med Bitcoin som exempel kan ett erkännande villkoras med “du kan föra över pengar om noderna ser att du fått pengarna tidigare.” Alla nya transaktioner bygger vidare på kedjan med nya block av transaktioner, vilket gör att alla transaktioner går att härleda.

Det som är spännande med block chain är inte nödvändigtvis att kunna betala med kryptovalutor online utan tekniken i sig. Allt som är unik och som kräver en transaktion där någon verifierar att den har hänt kan gå under block chain och i formen av en distribuerad databas.

Produktkoll med Block chain

Att kunna se alla transaktioner som en produkt går igenom från beställning till inleverans på lager samt slutleverans till kund är avgörande för att ha koll på sin e-handel. Det går givetvis att bygga bra system redan idag, men med Block chain-tekniken är det helt en grundläggande fråga om vem som har en unik produkt i detta ögonblick i en process. För att flytta den ut den ägo till nästa steg går det bara att göra på ett sätt. Allt blir i praktiken naturligt spårbart.

För den som säljer digitala produkter innebär detta en unik möjlighet att faktiskt distribuera en fast upplaga. En distribution innebär att alla kan skicka just sin kopia vidare till andra i nätverket, men då förlorar de den själva. För organisationer som lever på att sälja rapporter och studier kan det vara en deal-breaker att slippa ta höjd för att deras material kopieras. Allt digitalt som har en unik ägare, exempelvis web-domäner, SSL-certifikat, pengar i spel, eller användarkonton är sånt som kan omfattas av kontrollen som Block chain erbjuder.

Andra spännande områden är identitet och digitala signaturer. Att kunna godkänna betalningar oavsett betalsätt eller att signera juridiska dokument blir lättare. Samma användarprocess som vi har med Bank ID idag skulle i praktiken kunna ske med en Block chain-teknik.

Det som gör att Bitcoin fungerar så bra är alla som upplåter datorkraft till att godkänna transaktioner och därigenom får en bråkdels Bitcoin som arvode. En nyckel blir hur man löser detta för andra modeller med Block chain, men som många andra peer-to-peer nätverk (exempelvis filnedladdning) finns det ett ofta ett inbyggt sätt att erbjuda sin datorkraft mot att få ta del av andras genom den mjukvara som möjliggör tekniken.

###

Denna post är nummer 59 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag främst fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt. Alla åsikter är mina egna.