Att bygga kultur genom kommunikation och förståelse

Igår höll jag och Ludvig, som är lead dev hos oss, en presentation för hela bolaget på vårt veckomöte. Syftet med presentationen var att ge en inblick i hur vi jobbar och hur vi bäst stöttar resten av organisationen. För mig är det nyttigt att göra det ibland eftersom det får oss att stanna upp och reflektera över vår roll. Sen är det viktigt för teamet att känna lite stolthet i att presentera avdelningen inför resten av kollegorna. Vi gör det ofta på Sprint-demos, men detta blir på en annan nivå.

Vi roterar vilka avdelningar som ska presentera sig med två veckors intervall på veckomötena. Detta är kanske ingenting som vi kommer att fortsätta med för evigt men just nu är det viktigt. Tretti flyttade upp till Stockholm från Malmö förra våren och sedan dess är det många nya som har börjat på bolaget. Det har bidragit till att vi har ett grymt driv i organisationen där alla vill framåt, men vi behöver också hitta sätt att jobba tillsammans som formar vår kultur och organisation. Att köra en lite med djupgående presentation av varje del av bolaget är viktigt för att alla ska förstå varandras roller och hur det man gör i sin egen roll, påverkar det andra gör.

Om det är något jag vill lyfta fram som ett av de mest destruktiva sätten att förstöra ett bolag så är det när den ”vi och dom”-kultur uppstår mellan avdelningar. Jag har sett det på många andra ställen och det är svårt att ta sig ur om den väl får fäste. Det är ofta en fråga om attityd hos de anställda, men viktigast är det hos ledarna. Det finns ingen rationell anledning till varför en person i ledningsposition skulle behöva gnälla över hur en annan avdelning sköter sitt jobb. Det är lätt att stå utanför och tycka att de borde kunna göra ett bättre jobb, men att cementera detta som en legitim åsikt i sitt team eller organisation leder aldrig till någonting bra. Dessa åsikter bör ventileras i ledningsmöten eller på tu man hand.

Tretti har genomgått en transformation genom flytten upp till Stockholm och just nu är det full fart framåt. Det är grymt kul att se ett bolag med nästan 12 år på nacken med sån en framåtanda. Vi blir bättre på allt vi gör varje dag och kunderna blir nöjdare och nöjdare.

Nu kör vi.

###

Denna post är nummer 70 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag främst fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt men även reflekterar kring e-handel och IT. Alla åsikter är mina egna.