Hur vi får ihop det med grafisk design vs ui design vs system design

perfekt design

Vem gör vad när man designar en ny sajt och vem bestämmer hur användarupplevelsen ser ut? Jag har sett alla olika varianter. Sajter där designen kommer från en hardcore grafisk designer, en html-mall köpt på Elance eller bara blir till som ett lager ovanpå en databasmodell i backend.

Enligt min mening måste alla aspekter vara tongivande om man ska ha en perfekt användarupplevelse; systemkrav, grafiska krav och krav från gränssnittet mellan människa och maskin.

Produkter som kommer ur pixelperfekta photoshopskisser missar de krav som ett appramverk eller webbläsare ställer. Istället måste utvecklare ta omvägar och bygga speciallösningar som ofta inte tillför någonting affärskritiskt. Och en utvecklare som fokuserar för mycket på UI utan att ha med sig hur systemet fungerar på servern kommer inte förstå varför vissa typer av data är svårare att leverera med prestanda än andra, eller att en grafisk profil sätter ramarna för känslan i upplevelsen — ska det kännas billigt eller exklusivt? Kommer produkten främst som en konsekvens av hur backend hämtar data ur databasen blir det lätt rörigt, med underliga flöden och interna systembenämningar på formulärfält som gör att användare av systemet ser ut som frågetecken. Det är väldigt viktigt med förståelse för varandras möjligheter och begränsningar mellan olika roller i ett projekt.

På tretti har vi Tobias som gör interaktionsdesign och frontenskodning. Han har även bra designöga som sätter en ordentlig grund för Maria, vår grafiska designer, att sätta rätt uttryck och färg på. Frontend och backend sitter i samma rum och bygger båda ändar av sajten samtidigt. Vi läser även ner riktig data från vår skarpa sajt till testdatasen varje dag. Det resulterar i att vi varje dag kan se hur slutresultatet kommer att se ut. Senast i förrgår upptäckte vi ett kylskåp som hade ett djup på 623 cm när våra nya filterfunktioner försökte gruppera produkter. Vi korrigerade det uppenbara misstaget på vår skarpa sajt rätt fort…

Jag tar gärna emot feedback och tankar på vår modell eller kritik om ni tycker jag är ute och cyklar.

###

Denna post är nummer 5 i en serie av 100 poster i utmaningen #blogg100 där jag fokuserar på hur vi skapar Trettis nya sajt.